Ковальчук А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.548:621.314.21
С. 330-335
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРА З ОБЕРТОВОЮ ПОЛОВИНОЮ У СКЛАДІ КОНТРРОТОРНОЇ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

І. З. Щур, А. І. Ковальчук
Для безконтактної передачі електроенергії з обертового якоря синхронного генератора з постійними
магнітами у контрроторній вітроелектроустановці з вертикальною віссю обертання запропоновано застосувати спеціальний трифазний трансформатор з обертовою половиною. Спроектовано, виготовлено й досліджено одну фазу такого трансформатора з трьома відводами вторинної обмотки, які використовуються для дискретного регулювання робочої точки вітроелектроустановки. Побудовано в середовищі MATLAB/Simulink імітаційну комп’ютерну модель трансформатора з обертовою половиною у складі системи контрроторної вітроелектроустановки з метою дослідження її роботи як в усталених, так і в перехідних режимах. За результатами експериментів над дослідним взірцем трансформатора визначено параметри його комп’ютерної моделі. Проведено верифікацію імітаційної комп’ютерної моделі трансформатора, яка підтвердила адекватність її роботи.
Ключові слова: контрроторна вітроелектроустановка з вертикальною віссю обертання, трансформатор з обертовою половиною, імітаційна комп’ютерна модель.