Ковальчук В. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 17-21
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк
Розроблено енергетичну модель насосного комплексу, яка враховує кавітаційні коливання в трубопровідній мережі. Показано, що формування гармонічного тестового впливу на вхід енергетичної моделі дозволяє визначити частоту кавітаційних пульсацій шляхом аналізу сигналу гідравлічної потужності. Отримано, що при співпадінні частоти тестового впливу й частоти кавітаційних пульсацій форма сигналу гідравлічної потужності наближається до сигналу потужності без урахування кавітації.
Ключові слова: насосний комплекс, гідравлічна потужність, кавітаційні автоколивання, тестовий сигнал.