Ковальчук В. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 135-141
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ТЕСТОВОМУ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз існуючих методів визначення параметрів діючих насосних установок. Показано, що використання методу миттєвої потужності дозволяє розширити спектр визначених параметрів насосного комплексу без необхідності встановлення додаткової контрольно-вимірювальної апаратури. Запропоновано еквівалентну схему заміщення з розділенням параметрів на активні й індуктивні опори, що дозволяє враховувати інерційні втрати напору в трубопроводі. Доведено, що в основі ідентифікації повинні лежати рівняння енергобалансу складових миттєвої потужності всіх елементів енергетичного каналу насосного комплексу. Отримано достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення необхідних параметрів гідросистеми. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації параметрів насосних комплексів із груповою роботою насосних агрегатів із регульованим і нерегульованим електроприводом насосів.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосний комплекс.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.65.052
С. 14-20
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

Т. В. Коренькова, В. Г. Ковальчук
Доведено можливість визначення параметрів насосних комплексів на базі рівнянь енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Отримано систему ідентифікаційних рівнянь для ідеалізованого насосного агрегату, який працює на трубопровідну мережу з протитиском. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації технологічних нелінійностей.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, енергетичний критерій, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосный комплекс.