Ковальов О. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.048
С. 397-400
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Д. Ю. Василенко, В. В. Карпенко, О. Ю. Ковальов
Запропоновано спосіб удосконалення технології виготовлення тягових електричних машин, які відповідають сучасним вимогам та дозволяють знизити їх собівартість і підвищити надійність в эксплуатації. Наведено результати експериментальних порівняльних досліджень вологостійкості електричної ізоляції зразків тягових електричних машин нової конструкції із серійними зразками. Побудовано математичну модель прогнозованих результатів випробувань. Спрогнозовано та приведено в аналітичному вигляді залежності значення опору ізоляції тягових електричних машин від часу дії підвищеної вологості. Визначено розрахунковий час, при якому ізоляція тягових електричних машин зберігає допустимі значення. Встановлено, що зразки, виготовлені за новою технологією, мають достатньо високі характеристики ізоляції порівняно із серійними зразками. З урахуванням результатів порівняльних випробувань знайдено технологічне рішення для забезпечення утворення на поверхнях обмоток глянцевої плівки для протидії скупченню пилу.
Ключові слова: кліматичні випробування, електричні машини, зразки ізоляції, підвищена вологість.