Ковбаса С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 137-141
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДАВАЧЕВОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа
Надано результати експериментального тестування систем бездавачевого векторного керування, побудованих на основі серійних перетворювачів частоти, а також теоретично обґрунтованого алгоритму бездавачевого векторного керування, розробленого авторами. Показано, що розроблений алгоритм гарантує стійку роботу у всьому діапазоні регулювання кутової швидкості з показниками якості, які не поступаються існуючим у закордонних виробників.
Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачеве векторне керування, перетворювач частоти.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-13
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Д. Л. Приступа
Синтезовано новий алгоритм ідентифікації електричних параметрів асинхронного двигуна, який дозволяє визначати параметри його схеми заміщення як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора. Алгоритм базується на адаптивному спостерігачеві потокозчеплення повного порядку, який, при забезпеченні умов персистності збудження, гарантує асимптотичність оцінювання змінних, що ідентифікуються. Представлені результати математичного моделювання свідчать про його високу швидкість сходимості та перспективність для використання в процедурах самоналаштування систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, адаптивний спостерігач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-13
Мова Рос.

Бібл. 6 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Д. Л. Приступа

Синтезовано новий алгоритм ідентифікації електричних параметрів асинхронного двигуна, який дозволяє визначати параметри його схеми заміщення як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора. Алгоритм базується на адаптивному спостерігачеві потокозчеплення повного порядку, який, при забезпеченні умов персистності збудження, гарантує асимптотичність оцінювання змінних, що ідентифікуються. Представлені результати математичного моделювання свідчать про його високу швидкість сходимості та перспективність для використання в процедурах самоналаштування систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, адаптивний спостерігач.