Козикова Т. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 519.87:658.012.011.56:622
С. 66-73
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ПОШУКУ ПУСТОТ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГІРНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

П. С. Смолянський, Т. П. Козикова
Пошук пустот техногенного та природнього характеру стає все більш актуальним завданням у сучасних умовах. Для їх моніторингу необхідна побудова підсистеми пошуку пустот автоматизованої системи управління гірничим підприємством. Однією з основних умов побудови моделі підсистеми є рішення інтегральних рівнянь першого роду для різних геофізичних полів, зокрема гравітаційного, як найбільш доступного й універсального. Рішення інтегральних рівнянь першого роду належить до теорії обернених некоректних задач, яка бурхливо розвивається в даний час.
Запропоновано метод спрощення процесу рішення багатовимірних інтегральних рівнянь першого роду шляхом поділу скалярних джерел поля на поверхневі та об’ємні. Отримано оцінки похибки обчислення коефіцієнтів системи лінійних алгебраїчних рівнянь при переході до кусково-постійної апроксимації функції щільності поверхневих джерел.
Ключові слова: локалізація пустот, зворотна задача, інтегральні рівняння, апроксимація, чисельне моделювання.