Козлов В. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.314.632

С.    222-224

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧА

А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов

Робота пов’язана з нетрадиційними системами контролю енергетичних характеристик у промислових умо-вах. Першим кроком таких систем є верифікація енергетичної моделі споживача. Запропоновано здійснювати верифікацію енергетичної моделі за струмом мережі. Подальші розрахунки енергетичних показників обчислю-ються за спрощеними алгоритмами, що надає такій системі можливості крім контролю енергетичних показників мережі здійснювати ефективне керування системами компенсації неактивних складових потужності.

Ключові слова: верифікація, енергетична модель споживача, складові потужності, енергооблік.