Крюков О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-52-83:656.56

С.    209-212

Мова  Рос.

 Бібл.10 назв.

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ

О. В. Крюков, С. Є. Степанов

Систематизовано багаторічний досвід ВАТ «Гіпрогазцентр» по проектуванню й впровадженню сучасних систем енергозберігаючого автоматизованого електроприводу технологічних установок об’єктів магістральних газопроводів. Розглянуто особливості та режими роботи електроприводів газоперекачувальних агрегатів, апаратів повітряного охолодження газу й допоміжних установок компресорних станцій. Представлено результати реалізації найбільш ефективних і наукомістких проектів із застосуванням нових принципів і алгоритмів керування групами електроприводних технологічних агрегатів. Запропоновано перспективні напрями вдосконалення електроприводів нагнітачів при модернізації для підвищення надійності та енергоефективності магістрального транспорту газу.

Ключові слова: газоперекачувальний агрегат, синхронний двигун, модернізація, енергозбереження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-52-83:656.56

С.    512-515

Мова  Рос.   

Бібл.4 назв.

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ

О. В. Крюков

Представлено результати розробки й реалізації вбудованої системи моніторингу й прогнозування технічного стану електроприводів газоперекачувальних агрегатів. У результаті статистичного аналізу експериментальних даних роботи компресорних станцій магістральних газопроводів виявлено експлуатаційні фактори, що впливають на надійність роботи приводних синхронних машин великої потужності. Представлено методи синтезу алгоритмів моніторингу та прогнозування технічного стану машини на основі нейро-нечіткої ідентифікації процесів. Запропоновано апаратні засоби на основі інтелектуальних датчиків і результати комп’ютерного моделювання роботи електроприводів турбокомпресорів магістральних газопроводів.

Ключові слова: турбокомпресор, електропривод, синхронний електродвигун, система моніторингу.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    549-552

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

О. В. Крюков, А. В. Серебряков, А. Б. Васенін

Розглянуто результати розробки й реалізації вбудованої системи моніторингу та прогнозування технічного стану електромеханічної частини вітроенергетичних установок. Представлено метод синтезу алгоритмів оперативного діагностування стану установок на основі нейро-нечіткої ідентифікації процесів в електричній машині й перетворювачі частоти. Запропоновано апаратні засоби на основі інтелектуальних датчиків і результати комп’ютерного моделювання роботи вітроенергетичних установок при роботі в різних режимах, що включають також комбіновані автономні енергоджерела. Розглянуто системні питання моніторингу установок у рамках концепції Smart Grid.

Ключові слова: діагностика, прогнозування стану, електромеханічна частина, вітроенергетична установка, автономні комбіновані енергоджерела.