Кулинич Е. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.513.7

С.    383-385

Мова  Рос.

Бібл.6 назв.

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПРИГОТУВАННЯ ГАЗОБЕТОНА

В. В. Зіновкін, Е. М. Кулинич, А. І. Байша, В. О. Мирний

Запропоновано структурну схему оптимального керування багатопараметричним технологічним процесом приготування газобетону, яка забезпечує більш ефективну збіжність директивного та реального режимів технологічної лінії в умовах параметричних і координатних збурювань. Ефективність досягається за рахунок удосконалення програмно-логічних систем та організації оперативного обміну поточною інформацією по промисловій мережі.

Ключові слова: багатопараметрична автоматизована система, оптимальне керування, технологічний процес, газобетон.