Кузнецов Б. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.073
С. 135-136
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

КОМПЕНСАЦІЯ СПОТВОРЕНЬ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

Б. І. Кузнецов, Д. Є. Пелевін, І. В. Бовдуй, В. В. Коломієць, Д. О. Котляров
Розроблено методику синтезу замкнених багатоканальних систем активного екранування техногенного магнітного поля у заданому просторі. Розроблено систему компенсації спотворень магнітного поля промислової частоти за допомогою керованих джерел магнітного поля на основі аналітичних моделей нелінійностей у зонах тривалого перебування людей. Виконано синтез обмоток керованих джерел магнітного поля, які необхідні для активного екранування тримірного техногенного магнітного поля на робочих місцях та у жилих приміщеннях, що відповідають вимогам санітарних норм. Наведено опис елементів розробленої системи.
Ключові слова: магнітне поле, активне екранування, промислова частота, система компенсації.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.01
С. 166-167
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНИМИ ПРИВОДАМИ ПРОКАТНИХ СТАНІВ НА СТЕНДІ ДВОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Б. І. Кузнецов, Т. Б. Нікітіна, О. В. Волошко, В. В. Хоменко, О. В. Вініченко
Розроблено методику експериментального дослідження систем робастного керування головними приводами прокатних станів із синхронними двигунами у вигляді двомасової електромеханічної системи для короткої лінії та тримасової електромеханічної системи для довгої лінії з урахуванням взаємного впливу прокатних валків один на одного у ході прокатки через метал, що прокатується, на стенді двомасової електромеханічної системи. Наведено приклади експериментальних характеристик системи.
Ключові слова: експериментальні дослідження, робастне керування, прокатний стан, головні приводи, стенд двомасової електромеханічної системи.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.77
С. 180-181
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБАСТНОГО КЕРУВАННЯ ДВОМАСОВИМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Б. І. Кузнецов, Т. Б. Нікітіна, О. В. Волошко, В. В. Хоменко, О. В. Вініченко
Розроблено методику експериментального дослідження динамічних характеристик робастного й П регуляторів швидкості обертання двигунів стенду двомасової електромеханічної системи. Розроблено математичну модель і методику синтезу різних типів регуляторів швидкості стенду двомасової електромеханічної системи. Приведено експериментальні перехідні процеси стенду за швидкістю із синтезованими робастним і П регуляторами.
Ключові слова: двомасова електромеханічна система, експериментальні дослідження, різні типи регуляторів швидкості.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.01
С. 166-167
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНИМИ ПРИВОДАМИ ПРОКАТНИХ СТАНІВ НА СТЕНДІ ДВОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Б. І. Кузнецов, Т. Б. Нікітіна, О. В. Волошко, В. В. Хоменко, О. В. Вініченко
Розроблено методику експериментального дослідження систем робастного керування головними приводами прокатних станів із синхронними двигунами у вигляді двомасової електромеханічної системи для короткої лінії та тримасової електромеханічної системи для довгої лінії з урахуванням взаємного впливу прокатних валків один на одного у ході прокатки через метал, що прокатується, на стенді двомасової електромеханічної системи. Наведено приклади експериментальних характеристик системи.
Ключові слова: експериментальні дослідження, робастне керування, прокатний стан, головні приводи, стенд двомасової електромеханічної системи.