Кузнецова І. А.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 378.146
С. 15-19
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

І. А. Кузнецова
Розкривається зміст і значення контролю навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. Вказується на актуальність вивчення проблеми контролю, дається аналіз недоліків та інтересів щодо подальшого вивчення питання контролю знань студентів, визначаються основні завдання системи контролю якості підготовки фахівців, наголошується на утвердженні особистісно орієнтованого підходу до навчання.
Ключові слова: контроль, навчально-пізнавальна діяльність, якість підготовки, перевірка, оцінювання.