Квашнін В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    380-382

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПРЯМОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ПУЛЬСАЦІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ

Ю. М. Чередник, В. О. Квашнін

Розглядаються принципи побудови та функціонування систем прямого керування моментом асинхронного двигуна. Приводяться класична модель прямого керування моментом с гістерезисними регуляторами моменту та потоку, а також модель прямого керування моментом с ПІ-регуляторами моменту, потоку та просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції. Надано результати дослідження двох алгоритмів системи прямого керування моментом у програмному середовищі MATLAB. У результаті моделювання показано працездатність запропонованого алгоритму, відзначено переваги та високу ефективність системи. Отримані графіки моменту показують значне зниження пульсацій у системі прямого керування моментом з просторово-векторною широтно-імпульсною модуляцією.

Ключові слова: пряме керування моментом, асинхронний двигун, гістерезисний регулятор, потокозчеплення моменту.