Л. А. Олексієнко

Інженерні та освітні технології

УДК 378.37.011
С. 62-64
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Л. А. Олексієнко
Визначено, розглянуто та проаналізовано основні базові поняття професійної підготовки майбутніх перекладачів. Зазначається, що головним завданням професійної освіти є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійних знань, умінь і навичок. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури висвітлено погляди вітчизняних і закордонних вчених щодо трактування понять «професійна діяльність перекладача», «професійна підготовка перекладача», «професійна готовність перекладача» і «професійна компетентність перекладача», здійснено теоретичне обґрунтування їх сутнісних характеристик.
Ключові слова: професійна діяльність перекладача, професійна підготовка перекладача, професійна готовність перекладача, професійна компетентність перекладача.