Л. І. Демків

УДК 007:681.516.4
С. 24-30
Мова Укр.
Бібл. 23 назв.

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПРИ СИНТЕЗІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

А. О. Лозинський, Л. І. Демків
Запропоновано підхід до апроксимації нелінійностей в електромеханічних системах. Даний підхід передбачає синтез нечіткого регулятора, що забезпечує перемикання між векторами
керуючих впливів залежно від значення сигналу на вході в нелінійність, що апроксимують. Пропонований підхід апробовано на прикладі нелінійної моделі дугової сталеплавильної печі. У такому випадку за допомогою пропонованого підходу апроксимовано нелінійну модель тиристорного перетворювача, а перемикання відбувається між векторами керуючих впливів, що синтезовані для різних значень коефіцієнтів підсилення лінеаризованого тиристорного перетворювача. Одержані якісні та кількісні результати свідчать про доцільність його застосування, адже він забезпечує не лише належну апроксимацію нелінійностей, а й дозволяє одержати бажані перехідні процеси як у вихідному сигналі системи, так і в проміжних.
Ключові слова: нечітка логіка, нечіткий регулятор, динамічна система, апроксимація нелінійностей, дугова сталеплавильна піч.

УДК 007:681.516.4

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ПРИ СИНТЕЗІ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

А. О. Лозинський, Л. І. Демків

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна. E-mail: lozynsky@polynet.lviv.ua, demkivl@gmail.com.

Запропоновано підхід до апроксимації нелінійностей в електромеханічних системах. Даний підхід передбачає синтез нечіткого регулятора, що забезпечує перемикання між векторами керуючих впливів залежно від значення сигналу на вході в нелінійність, що апроксимують. Пропонований підхід апробовано на прикладі нелінійної моделі дугової сталеплавильної печі. Проведено порівняння пропонованого підходу з класичними, а саме з випадком застосування лінійних регуляторів, що синтезовані для лінійної та нелінійної моделей дугової сталеплавильної печі, та зроблено висновки про доцільність їх застосування. Одержані якісні та кількісні результати свідчать про доцільність застосування пропонованого підходу, адже він забезпечує не лише належну апроксимацію нелінійностей, а й бажані перехідні процеси як у вихідному сигналі системи, так і в проміжних, що дозволяє покращити основні показники функціонування досліджуваної системи.

Ключові слова: нечітка логіка, нечіткий регулятор, динамічна система, апроксимація нелінійностей, дугова сталеплавильна піч.