Л. П. Максимова

Інженерні та освітні технології

УДК 378.146
С. 194-196
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Л. П. Максимова
Обґрунтовано можливість впровадження в навчальний процес закладів освіти хмарних технологій. Описані моделі розгортання хмарних технологій, які використовуються в освіті. Проведено огляд базових моделей хмарних технологій, які впроваджуються у освітній простір. Представлені основні онлайнові сервіси для організації навчального процесу, які пропонується компаніями Google і Microsoft для навчальних закладів. Виділені основні переваги та основні стримуючі фактори впровадження в навчальний процес хмарних технологій. Визначені основні напрями використання хмарних технологій з точки зору педагогічної науки для викладачів та студентів, ІТ-персоналу та самого вищого навчального закладу. Окреслені педагогічні умови ефективного використання хмарних технологій які впливають на особистісний та процесуальний аспекти педагогічної системи.
Ключові слова: хмарні технології, педагогічні умови, ресурсно-орієнтоване навчання.