Л. Р. Пелех

Інженерні та освітні технології

УДК 378:070
С. 88-91
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

МЕДІА ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЦІННІСНУ ОСНОВУ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Л. Р. Пелех
Розглянуто питання ролі медіа як базового чинника впливу на ціннісну основу польського суспільства. Детерміновано поняття медійної педагогіки, акцентовано її місце та значення в загальному освітньому просторі. Визначено особливості формування медійної грамотності польської молоді та наголошено на її нівелюванні в українській освіті.
Ключові слова: медійна педагогіка, цінності, медіа-грамотність, медіа-компетентність.