Л. С. Швачка

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 28-33
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л. С. Швачка
У роботі представлені результати констатувального і формувального етапів педагогічного експерименту розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи. У матеріалах дослідження виконано кількісний і якісний аналізи результатів педагогічного експерименту, узагальнено отримані дані. Визначено, що саме цілеспрямоване, системне залучення майбутніх викладачів до самостійної пізнавальної діяльності спрямоване на ґрунтовне оволодіння ними знаннями, уміннями і навичками, розвиток ключових компетентностей викладача, їх здатностей до самоосвітньої діяльності.
Ключові слова: самоосвіта, розвиток, компетентність, майбутній викладач.