Лаошвілі Д. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.995; 621.36(083)

С.    400-404

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

УПРАВЛІННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ГІБРИДНОЇ АВТОНОМНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Г. К. Кохреїдзе, Д. П. Лаошвілі, Г. Г. Мурджікнелі, І. А. Курашвілі,

Ш. А. Пхакадзе

Пропонується управління та оптимізація режимів єдиної перетворювальної системи на підставі складання рівнянні змінних стану й отримання структурних схем комп’ютерної моделі перехідних процесів режимів в узагальнених непарних і парних інтервалах часу. Встановлено узагальнені непарні й парні інтервали часу на підставі законів перемикання транзисторних модулів перетворювача постійного струму і трифазного інвертора Проведено дослідження стійкості режимів єдиної перетворювальної системи щодо удосконалення критерію Рауса.

Ключові слова: структурна схема, комп’ютерне моделювання, узагальнені інтервали, передавальна функція, стійкість.