Лашко Ю. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3
С. 90-95
Мова Англ.
Бібл. 12 назв.

ВИІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ТА ТРЕНАЖЕРИ – ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

О. П. Чорний, Т. П. Коваль, Ю. В. Лашко, А. М. Гуржій, М. Хаджиселімович
У статті автори запропонували технологію підвищення якості підготовки студентів з електромеханіки і автоматизації в технічному університеті. Обґрунтована актуальна проблема необхідності комплексного підвищення якості підготовки. Основу технології складають програмно-апаратні лабораторні комплекси, тренажери, що моделюють об’єкти, процеси в яких ідентичні процесам в реальних фізичних об’єктах. Показано застосування віртуальних лабораторних комплексів як технології поступового наукового зростання студента до магістранта, інженера і науковця. Наведено структуру та характеристику напрямків можливих досліджень. Розглянуто практичне застосування віртуальних комплексів у навченому процесі, зокрема організації лабораторного практикуму при вивченні електротехнічних дисциплін. Відмічено перспективи соціально–економічного ефекту від використання віртуальних комплексів у навченому процесі.
Ключові слова: технологія навчання, якість навчання, віртуальні комплекси та тренажери, програмно-апаратні лабораторні комплекси.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3:658.56
С. 415-418
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З ІНТЕГРОВАНИМИ ВІРТУАЛЬНИМИ ЛАБОРАТОРНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Міралем Хаджиселимович
Розглянуто місце комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами у складі навчального пакету дисципліни та в організації навчання студентів технічних спеціальностей. За стандартом IDEF0 засобами пакету BPWin побудовано модель вивчення дисципліни навчального плану підготовки фахівців із використанням КНМК з інтегрованим ВЛК. Зазначені можливості використання ВЛК цілком відповідають видам діяльності студента при виконанні лабораторної роботи на фізичному стенді.
Ключові слова: віртуальний лабораторний комплекс, організації навчання, стандарт IDEF0.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 681.3
С. 9-19
Мова Укр
Бібл. 12 назв. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Ю. В. Лашко,Т. П. Коваль
Розглянуто особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей у сучасних економічних умовах, умовах стрімкого розвитку комп’ютерної техніки, її елементної бази, інформаційних та комунікаційних технологій. Як основний фактор для формування професійних вмінь та навичок визначено лабораторний практикум. Показано, що застосування програмно-апаратних і віртуальних комплексів у лабораторному практикумі дозволяє підготувати й перепідготувати фахівців, що відповідають сучасним вимогам і здатних професіонально брати участь у проектуванні, налагодженні та експлуатації сучасних систем електропривода та управління. Запропоновані комплекси розглядаються як самодостатній комп’ютеризований засіб навчання та можуть бути використаними для різних форм навчання: очної, заочної, дистанційної, екстернатної.
Ключові слова: підготовка фахівців, інженерні спеціальності, лабораторний практикум, віртуальні комплекси.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 378.146
С. 15-19
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль
Розглянуто питання формування навчального процесу за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу та оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Це досягається шляхом розрахунку неоднорідного диференціального рівняння динамічної моделі швидкості засвоєння потоку інформації протягом семестру й виділення на ній інтервалу повторюваності. Оптимізаційними методами визначають дату проведення консультаційних або індивідуальних занять, що забезпечить найменше значення суми квадратів відхилень від середнього значення, у розкладі занять на періоді повторюваності.
Ключові слова: підготовка фахівців, графік навчального процесу, консультаційні й індивідуальні заняття, моделі навчання, оптимізація.