Ленська О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313 : 621.314
С. 40-45
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ IЗ ШТУЧНОЮ КОМУТАЦІЄЮ В СИСТЕМІ ЗБУДЖЕННЯ АСИНХРОНІЗОВАНОЇ МАШИНИ

О. О. Ленська
Наведено результати досліджень роботи тиристорно-транзисторного безпосереднього перетворювача частоти в системі збудження безконтактної асинхронізованої машини. Дослідження проведені при різних законах керування тиристорами, при низькій та інфранизькій частоті навантаження перетворювача. Співставлено результати досліджень безпосередніх перетворювачів частоти із штучною та природною комутацією.
Ключові слова: асинхронізована, перетворювач, комутація, штучна, природна.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    425-430

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ВЫПРЯМЛЯЧІВ ВЕНТИЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗРАХУНКІВ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ

О. М. Галіновський, О. Ю. Бабенко, О. О. Ленська

Приведено методики визначення основних співвідношень трифазних та багатофазних випрямлячів вентильних генераторів за результатами розрахунків перехідних режимів моделей випрямлячів у системі схемотехнічного моделювання Micro Cap, а також нелінійних параметрів еквівалентних схем заміщення випрямлячів за ланками навантаження та джерела живлення при зміні режиму роботи від неробочого ходу до короткого замикання. Аналіз результатів розрахунків моделей 48-фазного мостового випрямляча з точною електричною та еквівалентною схемами заміщення в системі Micro Cap, проведених у динамічних та усталених режимах роботи, показав практичну ідентичність струмів навантаження двох моделей випрямляча.

Ключові слова: характеристики, вентильний генератор, випрямляч, діод, перехідний режим.