Левченко Л. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   528.811:656.71(043.2)

С.    111-114

Мова  Рос.

Бібл.8 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ У МЕЖАХ АЕРОПОРТІВ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ

В. А. Глива, Л. О. Левченко

На основі теоретичних досліджень було визначено математичні функції просторових змін рівнів електромагнітних полів різного типу. Це дозволило розробити програмне забезпечення для автоматизованого моделювання розподілу та прогнозування рівнів електромагнітних полів у районі аеропорту з наступною їх візуалізацією.

Ключові слова: електромагнітне поле, електромагнітна обстановка, математичне моделювання.