Лікаренко А. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 77-84
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

АПАРАТУРА СЕЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТРУМІВ ВИТІКУ ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 ТА 660 В РУДНИХ ШАХТ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, Р. А. Пархоменко
Викладено результати досліджень з розробки та постановки на виробництво апаратури селективного захисту від витоків для комбінованих електричних мереж 380 і 660 В. Схема захисту здійснює контроль опору витоків та ізоляції мережі на змінному оперативному струмі. Для відбудови від впливу ємності ізоляції зі струму виділяють його активну складову. Завдяки методу виділення її приросту здійснено роздільний контроль за опором витоку. Контроль за загальним рівнем активної складової оперативного струму здійснює захисне відключення мережі при зниженні опору ізоляції до критичного значення. Апаратура має рудничне нормальне виконання зі ступенем РН2. Випробовуваннями доведено, що апаратура забезпечує нормативи електробезпеки при захисному відключенні у будь-якій точці комбінованої мережі.
Ключові слова: шахтні комбіновані мережі до 1000 В, апаратура селективного захисту від струмів витоку, рудничне нормальне виконання, постановка на виробництво.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 85-90
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНЕВИЙ АПАРАТ ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 В ПЕРЕСУВНИХ ГІРСЬКИХ МАШИН РУДНИХ КАР’ЄРІВ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, А. В. Піроженко, Р. А. Пархоменко, А. А. Петриченко
Розроблено й поставлено на виробництво копальневий апарат захисту від витоків для електричних мереж 380 В гірських машин копальневих кар’єрів. Схема захисту, що працює на постійному оперативному струмі й побудована на трьох випрямлячах, здійснює контроль опорів витоків і ізоляції мережі й має повністю безконтактну схему. Захисні характеристики для всіх дестабілізуючих чинників задовольняють нормативам електробезпеки: тривалий струм витоку не перевищує 18,3, а короткочасний – 48,4 мА.
Ключові слова: струм витоку, електробезпека, апарат захисту від витоків, вібрація й динамічні удари, вібростійка шахтного апарату захисту.