Літковець С. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.315.1.024:621.311.6
С. 298-302
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ПИТОМИХ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРАХ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ

М. В. Пєтухов, С. П. Літковець
Аналізуються інтегральні показники енергетичного процесу в статичному тиристорному компенсаторі реактивної потужності з примусовою комутацією. Доведено, що застосування вольтододавання дозволяє знизити величину питомих втрат активної потужності в статичному компенсаторі, що забезпечує його ефективність як джерела реактивної потужності.
Ключові слова: питомі втрати, ефективність, статичні компенсатори, примусова комутація, вольтододавання.