Літковець С. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.315.1.024:621.311.6
С. 56-62
Мова Укр.
Бібл. 18 назв.

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРІВ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ

Літковець С. П., Пєтухов М. В.
Роботу присвячено дослідженню статичного тиристорного компенсатора реактивної потужності з примусовою комутацією за наявності вольтододавання й визначенню інтегральних показників його енергетичного процесу для двох стратегій керування реактивною потужністю: із зсувом та без зсуву за основною гармонікою. Показано, що цей компенсатор є системою зі змінною структурою та параметрами. Під час протікання струму через фазний реактор у квазіусталеному режимі роботи протягом періоду напруги живлення статичний компенсатор на першій ділянці часової діаграми буде споживати активну потужність із мережі, а на третій – її генерувати. Якщо за рахунок вольтододавання збільшити амплітуду напруги живлення на третій ділянці часової діаграми, то статичний тиристорний компенсатор із примусовою комутацією буде генерувати більше активної потужності. Внаслідок цього мінімізується величина питомої споживаної активної потужності, що є критерієм економічної ефективності компенсатора як джерела реактивної потужності. Запропонований спосіб підвищення енергетичної ефективності статичного тиристорного компенсатора з примусовою комутацією дозволяє реалізувати енергозберігаючі технології управління ним і забезпечити конкурентоспроможність відносно інших статичних компенсаторів. Крім того, застосування вольтододавання дозволяє збільшити діапазон регулювання кута керування комутуючими тиристорами, в якому забезпечуються мінімальні значення величини питомої споживаної активної потужності.
Ключові слова: статичні компенсатори, примусова комутація, вольтододавання.