Литвиненко Д. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83

С.    328-330

Мова  Рос.

Бібл.7 назв.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ МЕТОДАМИ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ДІАГРАМ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ

Д. Г. Литвиненко, Л. В. Акімов

Розглянуто синтез регулятора швидкості з астатизмом другого порядку для системи двомасового векторно-керованого асинхронного електроприводу з нелінійним та постійним навантаженням. Виконано оптимізацію досліджуваних систем методом діаграм якості керування за критерієм максимальної добротності та запасу стійкості. Реалізовано комплексний підхід до покращення динамічних характеристик електроприводів постійного й змінного струму, що базується на поетапному застосуванні методів поліноміальних рівнянь і діаграм якості керування.

Ключові слова: синтез, оптимізація, астатичний регулятор.