Лобода Ю. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.761.2
С. 37-43
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ  ЗА НЕСИМЕТРИЧНИХ  ШВИДКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

М. Й. Бурбело, О. М. Кравець, М. В. Никитенко, Ю. В. Лобода 
Несиметрія навантажень електротехнологічних установок, яка має динамічний випадковий характер зміни, спричинює виникнення несиметрії напруг у трифазній мережі, що негативно відображається на роботі суміжних споживачів. Для таких установок передбачаються пристрої динамічної компенсації реактивної потужності на базі статичних тиристорних компенсаторів. Розглянуто питання підвищення швидкодії динамічної компенсації реактивної потужності та симетрування навантажень споживачів. Описано математичні моделі та алгоритми для визначення параметрів несиметричних навантажень на основі теорії миттєвої потужності. Описано структурну схему пристрою динамічної компенсації реактивної потужності та симетрування навантажень, що містить два контури регулювання. Виконано моделювання в середовищі Simulink пакету прикладних програм Matlab, за результатами якого зроблено висновок, що час запізнення пристрою динамічної компенсації реактивної потужності для контуру симетрування не перевищує 60 мс.
Ключові слова: симетрування навантажень, умовна потужність зворотної послідовності.