Ломонос А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.314.222.6-523:621.313.2
С. 72-76
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ СИСТЕМ ВИПРОБУВАННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

А. І. Ломонос, О. В. Удовицький
Проведено аналіз методів розрахунку параметрів керування силовими перетворювачами систем випробування машин постійного струму за допомогою нейронної мережі та системи нечіткої логіки. Розроблено UML-діаграми станів побудови нечітких контролерів та гібридних нейронних мереж для систем випробування з впливом на якірне коло, коло обмотки збудження та з комбінованим впливом.
Ключові слова: нечіткий контролер, гібридна нейронна мережа, система випробування, машина постійного струму, UML-діаграма.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 004.4.006.26:62-83::621.313.2
С. 148-151
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

КЕРУЮЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЕЛЕКТРОМАШИННИМ ПІДСИЛЮВАЧЕМ

І. С. Конох, А. І. Ломонос
Проаналізовано актуальність створення електромеханічного лабораторного обладнання з комп’ютеризованим керуванням. Розроблено керуюче програмне забезпечення високого рівня в середовищі LabView 8.5 для дослідження режимів роботи електроприводу за системою електромашинний підсилювач–двигун постійного струму. За допомогою програмних засобів реалізовані функції замкненого управління й аналізу якості перехідних процесів.
Ключові слова: LabView, електропривод, електромашинний підсилювач, двигун постійного струму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.3.002.5:621.311.61:621.313.001.5

С.   36-42

МоваРос.

Бібл.7 назв.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. І. Ломонос, Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз

Проведено аналітичну оцінку напрямів досліджень і розробок, які дозволили б під час комплексного підходу створити умови для підвищення ресурсу працездатності машин постійного струму з використанням можливостей випробувальних комплексів і систем випробування електроремонтних підприємств. Розглянутий енергетичний метод є доступним засобом вирішення складних електротехнічних задач з визначення параметрів навантажувальних режимів.

Ключові слова: електротехнічний комплекс, накопичувач енергії, машина постійного струму, енергетичний метод.