Лосіна К. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.337.41
С. 351-355
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАЕКТОРІЇ РУХУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТРОЛЕЙБУСА З МАКСИМАЛЬНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ КОРИСНОЇ ДІЇ ДВИГУНА*

К. І. Лосіна
На підставі аналізу сучасних та досі експлуатованих тягових електротехнічних комплексів тролейбусів сформовано задачу формування та реалізації траєкторії руху тягового двигуна з максимальним його коефіцієнтом корисної дії. Визначену траєкторію руху реалізовано з використанням напівпровідникового імпульсного перетворювача. Сформовано режими комутації вентилів імпульсного перетворювача. У результаті досліджень режиму розгону та гальмування за визначеною для певного двигуна траєкторією за моделлю електротехнічного комплексу сформовано висновки про необхідність використання замкнутої системи управління.
Ключові слова: імпульсна система керування, оптимальне управління, режими роботи, тяговий електротехнічний комплекс.