Лужнєв А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.13
С. 68-71
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

АНОРМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА З ОДНОЧАСНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ФАЗ

Л. О. Васильєв, Ю. В. Мнускін, А. І. Лужнєв
З метою підвищення ефективності роботи вентильних реактивних двигунів запропоновано спосіб одночасної комутації фаз, який вимагає введення в схему живлення вентильного реактивного двигуна нових елементів, що можуть вплинути на надійність двигуна. Необхідно виявити можливі анормальні режими роботи вентильного реактивного двигуна з одночасною комутацією фаз, які негативно позначаються на його працездатності й можуть призвести до виникнення аварійної ситуації. Розглянуто можливі анормальні режими, які не пов’язані з роботою системи керування двигуна. Зроблено висновок, що вентильні реактивні двигуни з одночасною комутацією фаз є стійкими до негативного впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів та мають високу стабільність характеристик. Відомості про анормальні режими використовуються для правильної побудови алгоритмів керування двигуном.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, одночасна комутація фаз, анормальні режими роботи, механічні характеристики.