Ляшенко В. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.33
С. 97-106
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

М. В. Загірняк, В. О. Огарь, В. В. Ченчевой, В. П. Ляшенко, Атеф С. Аль-Машакбех
Запропоновано схеми заміщення, а також уточнені математичні моделі асинхронного двигуна з урахуванням нелінійності кривої намагнічування, явища гістерезису й вихрових струмів. Досліджено статичні, енергетичні та динамічні характеристики асинхронного двигуна з урахуванням зазначених явищ. Проведено гармонійний аналіз струмів асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу. Показано, що врахування нелінійності кривої намагнічування в математичній моделі призводить до збігу характеристик, отриманих на математичній моделі з експериментальними кривими. Показано вплив збільшення втрат від вихрових струмів на характеристики асинхронного двигуна. Адекватність представленої математичної моделі підтверджено експериментальними дослідженнями.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, втрати в сталі, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис, вихрові струми.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.928.8
С. 58-62
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ВИСОКОГРАДІЄНТНОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАНОЧАСТИНОК 

Є. Є. Волканін, В. П. Ляшенко
Описано метод розрахунку системи магнітної сепарації. Така технологія може бути застосована для отримання монодисперсної фракції наночастинок. Визначено вихідні дані для розрахунку високоградієнтного сепаратора. У зв’язку з тим, що стрижні матриці захоплюють найбільш магнітні частинки з вихідного розчину, сепарація за фракціями здійснюється в декілька етапів. У кожному етапі використовуються різні матриці для захоплення певного діапазону розмірів частинок. Розроблений метод призначено для розрахунку одного етапу сепарації. Метод складається з наступних кроків: підбір параметрів магнітної системи, визначення геометричних параметрів елементу матриці, обчислення розміру найменшої частинки у відокремленому діапазоні, визначення областей захоплення та притягнення стрижня, корекція параметрів за необхідності. На основі розробленої методики розрахунку визначено конструктивні особливості матриці та сепараційного каналу, які дозволяють збільшити продуктивність системи.
Ключові слова: високоградієнтна магнітна сепарація, магнітні наночастинки.