М. А. Усенко

М. А. Усенко, А. П. Ліньов, О. В. Білик

Експериментальні  дослідження процесу навчання студентів технічних спеціальностей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 261–262.

В роботі наведені результати експериментальних досліджень процесу навчання студентів академічних груп з технічних дисциплін. Визначені коефіцієнти і сталі часу кібернетичної моделі засвоєння інформації на основі експериментальних досліджень. На основі розрахованих коефіцієнтів проведене математичне моделювання засвоєння інформації на протязі навчального семестру.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 171-174
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу до ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи які забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.