М. Д. Кобеляцький

М. Д. Кобеляцький, Р. В. Власенко

Обгрунтування використання мікроконтролера Arduino для реалізації ШІМ-управління силовим активним фільтром

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 100–101.

В роботі був проведений аналіз систем формування імпульсів управління силовим активним фільтром. Метод широтно-імпульсної модуляції був обраний для формування імпульсів управління перетворювачем силового активного фільтру. Так, як до переваг силового активного фільтру входять швидкодія та надійність, то виникло питання в засобі реалізації системи керування. Це можливо за допомогою сучасного мікроконтролера, виконаного на платформі Arduino mega2560.