М. Д. Очеретянко

УДК 621.438
С. 75-81
Мова Англ.
Бібл. 19 назв.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФАКТИЧНИХ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 

Г. Б. Варламов, К. О. Приймак, Н. В. Олиневич, М. Д. Очеретянко
Робота присвячена розробці комплексної параметричної діагностики фактичних енерго-екологічних показників роботи енергетичних пристроїв. Показано основні структурні проблеми збудованихенергооб’єктів, а також тих, що знаходяться на стадії проектування, та запропоновано комплексне пошагове рішення проблеми. Реалізація методології складається з дев’яти етапів, які були показані на прикладі створення автоматичної системи контролю й управління водогрійного котла. За допомогою використання цієї системи можливе досягнення високих енерго-екологічних показників експлуатації енергообладнання. Крім того, система моніторингу буде створювати базу даних, що включатиме в себе інформацію про попередні стани енергооб’єкта. Це дозволить прогнозувати його характеристики прироботі на інших режимах та давати оперативні рекомендації персоналу для забезпечення зручності й надійності роботи обладнання.
Ключові слова: екологічна безпека, енергооб’єкт, реальні характеристики, коефіцієнт енерго-екологічної ефективності, стан енергооб’єктів, експлуатаційна надійність, передбачення стану.