М. М. Мошноріз

УДК 658.265
С. 134-141
Мова Укр.
Бібл. 13 назв.

СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

М. М. Мошноріз
Розглядається система водопостачання, яка складається з насосної станції, магістрального трубопроводу й розподіленого у просторі споживача. Окреслено можливі несправності в роботі такої системи; описано стани системи водопостачання за відомими показниками тисків у диктуючих точках; сформульовано умови переходу системи з одного стану в інший. Побудовано граф функціонування системи діагностування. На основі графу роботи пристрою діагностування побудовано структуру пристрою та запропоновано його мікропроцесорну реалізацію. Розроблено програму роботи мікропроцесорного пристрою діагностування системи водопостачання для мікроконтролера LogoSiemens.
Ключові слова: діагностування, система водопостачання, тиск у диктуючій точці, група споживачів, мікропроцесорна структура.

УДК 658.265

СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

М. М. Мошноріз

Вінницький національний технічний університет

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна. Е-mail: moshnoriz@gmail.com.

Запропоновано структуру пристрою діагностування системи водопостачання, який дозволить проводити діагностування за відомими сигналами із сенсорів тиску на виході насосної станції, тиску в диктуючій точці трубопровідної мережі та тисків окремих груп споживачів. Сформульовано умови, за якими відбувається зміна стану системи діагностування. Побудовано граф роботи системи, на базі якого запропоновано структуру пристрою для діагностування. Розглянуто два варіанти його мікропроцесорної реалізації.

Ключові слова: діагностування, система водопостачання, тиск у диктуючій точці, група споживачів, мікропроцесорна структура.