М. М. Савінцев

Інженерні та освітні технології

УДК 37.01.(09)
С. 51-53
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

РОЛЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ НАРОДНИХ ВЧИТЕЛІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

В. О. Крот, М. М. Савінцев
Робота присвячена діяльності Кременчуцького повітового земства в галузі початкової освіти. Головна увага приділена народним вчителям, поліпшенню їхньої професійної підготовки шляхом організації короткотермінових курсів та вчительських з’їздів. Досліджується фінансування вказаних заходів та їхня програма. В публікації відзначається позитивна роль земства щодо розвитку початкових навчальних закладів у нашому краї.
Ключові слова: земство, народні вчителі, з’їзди, курси, училища, фінансування.