М. М. Токар

УДК 621.3+539.213:537.623
С. 97-103
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ В ОСЕРДІ КОНТАКТНО-ДУГОГАСНОЇ СИСТЕМИ КОНТАКТОРА

Т. П. Павленко, М. М. Токар
Розглянуто проблему дугогасіння в процесі експлуатації електричних апаратів на прикладі роботи контакторів постійного струму. Показано шляхи вирішення проблеми, основані на необхідних технічних вимогах, які ставляться при проектуванні до конструкцій контактно-дугогасних систем. Одним із прогресивних рішень даної проблеми є застосування аморфних сплавів в осерді контактно-дугогасної системи, що дозволить також оптимізувати конструкцію системи.Метою є визначення можливості застосування аморфних сплавів в осерді контактно-дугогасної системи контактора. Для досягнення мети були проведені дослідження магнітних характеристик, механічних і хімічних властивостей, а також технологічних параметрів аморфних сплавів. Проведено експериментальні дослідження роботи контактора постійного струму з осердям з аморфного сплава в контактно-дугогасній системі.За результатами досліджень була визначена можливість застосування аморфних сталей в осерді контактно-дугогасної системи контактора й визначена подальша перспектива застосування аморфних сплавів в електромагнітних системах електричних апаратів.
Ключові слова: електрична дуга, дугогасна система, напруженість, магнітна індукція, аморфні сплави.