М. М. Юрченко

УДК 621.314
С. 142-148
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ВОСЬМИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМНАВАНТАЖЕННЯМ

В. І. Сенько, В. В. Михайленко, К. В. Трубіцин, М. М. Юрченко, О. М. Юрченко

Проведено дослідження електромагнітних процесів в електричних колах із напівпровідниковими комутаторами. Для досягнення поставленої мети було створено математичну модель напівпровідникового перетворювача з електромеханічним навантаженням. Розроблено нові математичні моделі електромагнітних процесів у трифазних електричних колах напівпровідникових перетворювачів з багатоканальним зонним регулюванням фазних напруг без урахування енергетичних втрат у напівпровідникових комутаторах. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах із напівпровідниковими комутаторами й реактивними елементами в напрямі врахування особливостей використання фазних напруг мережі електроживлення.Для отримання необхідної форми вихідної напруги напівпровідникових перетворювачів доцільно використовувати інвертори напруги. При цьому для моделювання та аналізу процесів регулювання напруги в силовому тракті попереднього формування постійної напруги ефективним є застосовування математичної моделі процесу формування вихідної напруги, розробленої на основі методу багатопараметричних модулюючих функцій. Розроблено методики підвищення швидкості регулювання та визначення енергоефективних режимних параметрів напівпровідникових комутаторів електромеханічних систем. Визначено багатопараметричні функції, використання яких при дослідженнях усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах відображає своїми дискретними параметрами побудову кіл за підсистемними складовими.
Ключові слова:електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм, двигун постійного струму, метод багатопараметричних модулюючих функцій.

УДК 621.314

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ВОСЬМИЗОННИМ РЕГЮЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ АВАНТАЖЕННЯМ

В. І. Сенько, В. В. Михайленко, К. В. Трубіцин

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна. E-mail: VladislavMihailenko@i.ua

М. М. Юрченко, О. М. Юрченко

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

просп. Перемоги, 56, Київ, 03056, Україна

Виконано аналіз електромагнітних процесів в електричних колах із напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель напівпровідникового перетворювача з електромеханічним навантаженням. Розроблено нові математичні моделі електромагнітних процесів у трифазних електричних колах напівпровідникових перетворювачів із багатоканальним зонним регулюванням фазних напруг без урахування енергетичних втрат у напівпровідникових комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на рівень і форму вихідної напруги. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах із напівпровідниковими комутаторами й реактивними елементами в напрямку врахування особливостей використання фазних напруг мережі електроживлення. Для структурної організації напівпровідникових перетворювачів із високочастотним широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги доцільно використовувати інвертори випрямленої напруги для формування проміжної високочастотної напруги. При цьому для моделювання та аналізу процесів регулювання напруги в силовому тракті попереднього формування постійної напруги ефективним є застосовування математичної моделі процесу формування вихідної напруги, розробленої на основі методу багатопараметричних модулюючих функцій. Розроблено методики підвищення швидкості регулювання та визначення енергоефективних режимних параметрів напівпровідникових комутаторів електромеханічних систем.

Ключові слова: електромагнітні процеси; вихідні напруга та струм; двигун постійного струму; метод багатопараметричних модулюючих функцій.