М.О. Кущ-Жирко

А.Л. Перекрест, М.О. Кущ-Жирко

Реализация распределенных систем температурного мониторинга и управления средствами LabView

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 217–218.

В работе рассмотрена реализация распределенных систем управления с помощью встроенных возможностей LabView: Shared Variable и DSC Module. В результате работы создан интерфейс серверной части автоматизированной системы мониторинга и управления температурными режимами отдельных зданий, что позволяет выполнять анализ эффективности работы отдельных систем управления по показателю удельного теплопотребления.