М. О. Тищенко

М. О. Тищенко, С. С. Старостін

Динамічні характеристики та параметрична чутливість системи регулювання швидкості електропривода з еталонною моделлю

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 53–54.

Показано, що система електропривода з еталонною моделлю має астатизм першого порядку відносно до механічного навантаження та забезпечує підвищену швидкодію регулювання у порівнянні з типовою системою з пропорційно-інтегральним регулятором швидкості. На основі виконаного аналізу визначено гірші властивості системи з еталонною моделлю щодо параметричної чутливості.