М. В. Пода

О. А. Гераскін, М. В. Пода

Діагностичні ознаки тріщин ротора турбогенератора при його прогині із використанням польових математичних моделей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. –С. 148–149.

У роботі представлені результати чисельних досліджень впливу появи тріщин в роторі турбогенератора внаслідок його прогину із використанням польових математичних моделей з метою виявлення діагностичних ознак, що можуть бути використані у вібродіагностиці. За допомогою приведених діагностичних ознак, отриманих за результатами спектрального аналізу віброзбуджуючих сил, можливо діагностувати надмірні вигини ротора, що можуть призводити до появи тріщин. 

О. А. Гераскін, М. В. Пода

Математичне моделювання віброзбуджуючих сил в асинхронному двигуні при зміні повітряного проміжку

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 231–232.

В статті представлено результати досліджень впливу величини повітряного проміжку між статором і ротором в асинхронному двигуні на його віброзбуджуючі сили із використанням польових математичних моделей. Поєднання переваг аналітичних і польових підходів в системах автоматизованого проектування дозволяє ще більше покращити вібраційні показники асинхронного двигуна, що проектується.