М. Ю. Базишин

УДК 621.316.722:621.382.233.026:621.313.333
С. 48-59
Мова Укр.
Бібл. 16 назв.

ТИРИСТОРНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІННОЇ НАПРУГИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ В СИСТЕМАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ

М. Ю. Базишин, Д. Й. Родькін

Однією з умов використання енергетичного методу є формування полігармоничної наруги на обмотці асинхронного двигуна. Як джерело розглядався тиристорний регулятор напруги. Однак існує низка нерозглянутих джерел полігармоничної наруги, побудованих на не повністю керованих ключах, а саме: пряме включення тільки одного тиристора на фазу; тиристора із зустрічно-паралельним діодом; несиметричне керування ключами тиристорного регулятора напруги. Внаслідок особливостей закриття тиристорів, при однакових кутах відкриття на двигунах із різними параметрами гармонічний склад напруги відрізняється, залежно від кута їх запирання. Для встановлення залежності гармонічного складу напруги й струму було проведено імітаційне моделювання кожної з розглянутих схем. Джерело полігармонічної напруги, що складається з одного тиристора, має найбільші значення амплітуд першої та другої гармоніки напруги. У струмі статорної обмотки це постійна й перша складова. Джерело побудов на тиристорі із зустрічно-паралельним діодом формує напругу, у складі якої перша гармоніка має найбільшу амплітуду, а в сигналі струму – це нульова та перша. Діапазон регулювання починається від кута, при якому закривається діод, і до максимально можливого кута відкриття тиристора. З розглянутих варіантів перші два джерела можна віднести до окремих випадків несиметричного керування ключами тиристорного регулятора. Доцільно використовувати несиметричне керування, оскільки це дає можливість із більшою точністю регулювати гармонічний склад напруги, що пов’язано з великою кількістю варіацій кутів відкриття тиристорів.
Ключові слова: тиристорний регулятор напруги, несиметричне керування, полігармонічне живлення.

М. Ю. Базишин

Лабораторний робототехнічний комплекс на базі МП‑9С

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук

08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 213–214.

Побудовано лабораторний робототехнічний комплекс із двох пневматичних маніпуляторів для використання в лабораторному практикумі. Розглянуто принципи побудови алгоритму керування відносно кінцевого графу станів, як окремого маніпулятора, так і у складі робото технічного комплексу. Розглянуто принципи імітації технологічного процесу з використанням робототехнічного комплексу. Наведено побудову системи керування як окремим маніпулятором, так і робототехнічним комплексом в цілому.

М. Ю. Базишин

Знаходження добутку тригонометричних функцій для інформаційного забезпечення енергетичного методу

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук

08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 265–266.

Приведені основні принципи роботи алгоритму для розрахунку добутку тригонометричних функцій синуса та косинуса з різними аргументами як у символьному вигляді, так і в чисельному.