Мачинська Н. І.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 371. 133
С. 125-130
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Н. І. Мачинська
Розкриваються теоретичні аспекти понять «компетентність», «професіоналізм», «професійна компетентність», «психологічна компетентність». Автор обґрунтовує необхідність формування психологічної компетентності як вагомої складової професійної компетентності майбутнього фахівця.
Ключові слова: професіоналізм, компетентність, професійна компетентність, психологічна компетентність.