Майданський І. Я.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83.52

С.    350-354

Мова  Рос.

Бібл.7 назв.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛОЖЕННЯМ РОБОЧОГО ОРГАНУ РОТОРНОГО ЕКСКАВАТОРА

В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський

На основі аналізу режимів роботи електроприводів головних механізмів роторного екскаватора в технологічному циклі розглянуто можливі типи систем керування положенням робочого органу екскаватора. За допомогою структурних моделей отримано графіки зміни контрольованих перемінних. За результатами моделювання надано рекомендації щодо застосування систем управління переміщенням роторного колеса в просторі залежно від технології роботи механізмів повороту, підйому й ходу.

Ключові слова: екскаватор, електропривод, управління положенням, моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83.52

С.    355-359

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІТЬОВИМИ ПІДЙОМНИМИ УСТАНОВКАМИ ГЛИБОКИХ ШАХТ

І. Я. Майданський, В. М. Чермалих, О. В. Чермалих

На основі аналізу комп’ютерного моделювання визначено структуру регулюючого пристрою, який дозволяє максимально зменшити амплітуду низькочастотних коливань кліті, що викликано наявністю довгих підйомних та врівноважуючих сталевих канатів, які слід розглядати як динамічні ланки з розподіленими параметрами (масою та пружністю). Для математичного опису пружних коливань використано ідентифіковану передатну функцію системи, що отримана за перехідною характеристикою.

Ключові слова: оптимізація, підйомна установка, пружні коливання, позиційне управління.