Максимова Л. П.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.146
С. 42-47
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Максимова Л. П.
У роботі представлені найбільш значущі принципи від комплексної реалізації яких залежить якість професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. До таких принципів віднесені принципи державної політики України, принципи організації навчального процесу, принципи навчання. Принципи державної політики України відображають сутність і характерні риси державної політики у сфері освіти. До принципів організації професійної підготовки, віднесені принципи активізації пізнавальної діяльності майбутніх економістів. Серед принципів навчання виділені ті, які визначають зміст, організаційні форми і методи професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечують її ефективність. В статті окреслені принципи, кожної із груп та розкрито їх зміст.
Ключові слова: принципи, якість професійної підготовки, інформаційно-комунікаційні технології.