Мальцев М. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.322

С.    342-344

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

АНАЛІЗ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

О. Г. Плахтина, А. С. Куцик, М. О. Мальцев, В. П. Чумак

Установки генерування електроенергії, що експлуатуються на електростанціях, містять паралельно-працюючі турбогенератори з напівпровідниковими системами збудження та автоматичними регуляторами збудження. Актуальним є розв’язання задач аналізу режимів роботи турбогенераторів у таких системах, у тому числі їх взаємних впливів, для синтезу систем керування збудженням, а також випробування та налагодження виготовлених систем збудження перед їх уведенням в експлуатацію. Для розв’язання цих задач авторським колективом створено цифровий діагностичний комплекс, який проходить апробацію на Південно-Українській атомній електростанції. Даний комплекс описано в роботі, в якій також представлено результати математичного моделювання режимів паралельної роботи турбогенераторів Південно-Української атомної електростанції.

Ключові слова: турбогенератор, система збудження, автоматичний регулятор збудження, математичне моделювання.