Малякова М. С.

УДК 621.3011.72.011.2
№ держреєстрації 0114U005105

АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛАДОВИХ МИТТЄВИХ ОПОРІВ ТА ПРОВІДНОСТЕЙ

Калінов А. П., Малякова М. С.
Звіт з НДР: 43 с., 11 рис., 3 табл., 13 джерел.
Мета роботи. Розвиток методів аналізу нелінійних електричних кіл змінного струму шляхом реалізації їх у частотній області
Об’єкт досліджень. Електричні та енергетичні процеси в нелінійних електричних колах змінного струму.
Предмет досліджень. Електричні кола змінного струму з нелінійними елементами.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Запропоновано метод представлення нелінійного опору та провідності у частотній області, який дозволяє формувати рівняння балансу складових електричних величин для розв’язання прямої задачі електротехніки.
Дістав подальшого розвитку метод малого параметру шляхом реалізації його у частотній області з використанням частотних складових нелінійного опору та провідності, що на відміну від відомого методу дозволяє уникнути складних тригонометричних перетворень та є гарно адаптованим для задач автоматизації аналітичних та чисельних розрахунків
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях.
Ключові слова: НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА, МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА, ЧАСТОТНА ОБЛАСТЬ, ДИСКРЕТНА ЗГОРТКА.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.