Маляр А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83-52

С.    543-545

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ВИБІР НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПОВНЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПОМПИ

А. В. Маляр, А. С. Андреїшин

Запропоновано метод визначення коефіцієнта заповнення глибинної помпи на основі струмограми з використанням нейронної мережі. Розглянуто властивості різних типів нейронних мереж та проблеми, що виникають при їх синтезі. Побудовано нейронну мережу типу Хемінга, яка шляхом розпізнавання образів дає змогу визначати коефіцієнт заповнення глибинної помпи, та проведено досліди з її моделлю.

Ключові слова: нейронна мережа, нафтовидобувна установка, коефіцієнт заповнення.