Манукян О. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.314

С.    491-492

Мова  Укр.   

Бібл.2 назв.

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАСИВНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ РОТОРОМ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ КІЛ

О. С. Манукян

Надано математичну модель асинхронного двигуна з масивним феромагнітним ротором з урахуванням зовнішніх кіл. Двигун представлено у вигляді польової моделі. Показано результати моделювання пуску й реверсу асинхронного двигуна з урахуванням часу замикання контактів контакторів при реверсі. Математична модель дає змогу досліджувати як симетричні, так і несиметричні режими роботи двигуна.

Ключові слова: асинхронний двигун, масивний феромагнітний ротор, силові ключі, зовнішні кола.