Маренич К. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.012.2:621.311.1

С.    54-56

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ВИБІГУ ДВИГУНІВ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЛЬНИЧНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

К. М. Маренич, С. В. Василець

Перехідні процеси в багатомашинних шахтних електротехнічних комплексах після вимкнення напруги живлення за наявності витоку струму на землю суттєво впливають на показники електробезпеки, що недостатньо враховано в існуючих апаратах захисту від витоків струму на землю. Отримано аналітичні залежності загальної кількості електрики, що проходить через опір тіла людини за час аварійного процесу, від сталої часу затухання електрорушійної сили вибігу асинхронних двигунів споживачів та ємності ізоляції кабельної мережі. Доведено ефективність примусового гасіння електрорушійної сили вибігу двигунів для підвищення електробезпеки дільничного електротехнічного комплексу шахти.

Ключові слова: дільниця шахти, електротехнічний комплекс, двигун, напруга.