Маслій А. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    605-606

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ТРИФАЗНОГО ДВИГУНА БЕЗПЕРЕРВНИМИ ФУНКЦІЯМИ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІВ ЧЕБИШЕВА НА МНОЖИНІ РІВНОВІДДАЛЕНИХ ТОЧОК

С. Г. Буряковський, А. С. Маслій, Б. Г. Любарський

Для отримання безперервної залежності параметрів вентильно-індукторного двигуна, таких, як потокозчеплення й електромагнітний момент, результати цифрового моделювання пропонується апроксимувати безперервними функціями. При цьому був використаний метод на основі многочленів Чебишева на множині рівновіддалених точок. Визначено раціональні значення ступенів поліномів, апроксимуючих потокозчеплення фаз та електромагнітний момент.